جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 22/7/74 شماره دادنامه 125 کلاسه پرونده 74/73
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 18 دیوان عدالت اداری
مقدمه : شاکی طی گزارش ارسالی به دیوان عدالت اداری بین آراء صادره از شعبه 16 در پرونده کلاسه 70/508 و شعبه 18 در پرونده کلاسه 7/194 و 71/193 اعلام تعارض نموده درخواست طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه را نموده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور را می نماید.
رای هیات
تعارض آراء شعب 16 و 18 اعلامی از طرف سازمان بازرسی کل کشور قبلاً در پرونده کلاسه 71/246 مطرح و نتیجتاً تعارض آراء تشخیص نگردید لذا موضوع قابل طرح مجدد در هیات عمومی نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
125
تاریخ تصویب :
1374/07/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :