جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 23/4/71 شماره دادنامه 51 کلاسه پرونده 69/66
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای مرتضی ذوالفقاری
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 7 دیوان عدالت اداری
مقدمه : شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است حکم صادره از شعبه 7 دیوان در پرونده کلاسه 66/495 مربوط به اینجانب با احکام صادره از شعبه 15 دیوان متعارض و تقاضای ایجاد وحدت رویه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور را می نماید.
رای
نظر به اینکه شاکی مشخصات آراء صادره از شعبه 15 دیوان را در مقام تعارض با رای صادره از شعبه 7 اعلام ننموده است بنابراین پرونده به کیفیت مطروحه قابل طرح در هیات عمومی بمنظور صدور رای وحدت رویه تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
51
تاریخ تصویب :
1371/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :