جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 6/5/71 شماره دادنامه 64 کلاسه پرونده 70/175
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . محمد رحیم زارعی
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول با آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی
مقدمه : شاکی بشرح نامه تقدیمی اعلام داشته اند: دادنامه 229 _ 1/3/68 شعبه اول مربوط به کلاسه پرونده 68/101 با رای وحدت رویه شماره 7_13/3/64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متعارض بوده و تقاضای رسیدگی دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور را می نماید.
رای
موضوع عنوان شده خارج از مصادیق آراء معارض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و غیر قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
64
تاریخ تصویب :
1371/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :