×

اثبات اینکه متوفی درحین الفوت دارای ترکه بوده است قانونا بعهده خواهان است

اثبات اینکه متوفی درحین الفوت دارای ترکه بوده است قانونا بعهده خواهان است

اثبات-اینکه-متوفی-درحین-الفوت-دارای-ترکه-بوده-است-قانونا-بعهده-خواهان-است
رای دیوان عالی کشور
اثبات ترکه برای متوفی حین الفوت قانونابعهده خواهان است نه منکر واستدلال دادگاه به اینکه (اصل مسلم این است که متوفی حین الفوت دارای اموال منقول وغیرمنقول بوده ومافی الذکراوبه ترکه علاقه گرفته )صحیح نخواهدبود.
حکم شماره 2860-30/8/19شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2860

تاریخ تصویب : 1319/08/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.