جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 11/7/71 شماره دادنامه 143 کلاسه پرونده 70/85
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای محمود شیرازی
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 12 دیوان عدالت اداری
مقدمه : شاکی طی نامه های تقدیمی اعلام داشته است رای شماره 278 _ 17/4/70 شعبه 12 دیوان با آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان متعارض بوده و درخواست رسیدگی و رعایت قانون را دارم
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور را می نماید.
رای
موضوع از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( بلحاظ اینکه رای شعبه با رای هیات عمومی همعرض نیست ) تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
143
تاریخ تصویب :
1371/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :