×

وارث ملزم نیستند دین مورث راازمحل معینی اداءکند

وارث ملزم نیستند دین مورث راازمحل معینی اداءکند

وارث-ملزم-نیستند-دین-مورث-راازمحل-معینی-اداءکند
رای دیوان عالی کشور
وارث ملزم نیست دین مورث راازمحل معینی اداکندودرصورتی که حاضر باشددین راازقیمت ملک فروخته شده یاازجای دیگرادانمایدابطال معامله ضرورت نخواهدداشت .
حکم شماره 1882-31/6/21شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1882

تاریخ تصویب : 1321/06/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.