×

اگر مثلا برحسب وصیتنامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین راتادیه کند حق مطالبه دارد

اگر مثلا برحسب وصیتنامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین راتادیه کند حق مطالبه دارد

اگر-مثلا-برحسب-وصیتنامه-پرداخت-کننده-دین-مکلف-بوده-که-دین-داین-راتادیه-کند-حق-مطالبه-دارد

وکیل


رای شماره 1861-28/10/1325

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 267قانون مدنی (راجع به اجازه تادیه دین ازطرف غیرمدیون وسلب حق مراجعه اوبه مدیون درصورت نداشتن اجازه واذن ازطرف مدیون )ناظر است به مواردی که هیچگونه رابطه معنوی بین اداکننده دین ودائن وجودنداشته باشدبنابراین اگرمثلابرحسب وصیتنامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین راتادیه کندموردمشمول ماده مزبورنخواهدبود.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1861

تاریخ تصویب : 1325/10/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.