×

در قرارداد مقاطعه انقضاء مدت موجب سلب مسئولیت و رافع تعهد متعهد نمی شود

در قرارداد مقاطعه انقضاء مدت موجب سلب مسئولیت و رافع تعهد متعهد نمی شود

در-قرارداد-مقاطعه-انقضاء-مدت-موجب-سلب-مسئولیت-و-رافع-تعهد-متعهد-نمی-شود
رای شماره : 432 - 15/4/1311

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای دادگاه استان به اینکه ( به موجب مقاطعه نامه مدعی علیه متعهدبه اجرای عملیات معینه در مدت مقرر بوده و انقضاءمدت موجب سلب مسئولیت ورافع تعهداونمی شود ) و چون او حاضر برای ایفاء تعهد و انجام عمل نشده دادگاه متخلف را به تادیه مقداری از مخارج که مورد مطالبه و تقاضا واقع شده و به تصدیق مصدق مرضی الطرفین تعیین گردیده محکوم نموده است و نظر به اینکه رای مزبور مطابق روح ماده 222 قانون مدنی صادرگردیده ( ماده 222 : در صورت عدم ایفاءتعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده اجازه دهدکه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج محکوم نماید ) لهذا اشکالی برحکم مزبورواردنیست .

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 432

تاریخ تصویب : 1311/04/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.