×

سکونت زن درمنزلی که خوداوتعیین نمایدملازمه باعدم تمکین اونخواهدداشت

سکونت زن درمنزلی که خوداوتعیین نمایدملازمه باعدم تمکین اونخواهدداشت

سکونت-زن-درمنزلی-که-خوداوتعیین-نمایدملازمه-باعدم-تمکین-اونخواهدداشت
رای دیوان عالی کشور
ماده 1115قانون مدنی به زن حق داده است که درصورت وجودخوف ضرربدنی یاشرافتی یامالی منزل دیگری غیرازمنزل شوهربرای خوداختیارکندوسکونت زن درمنزلی که خوداوتعیین نمایدملازمه باعدم تمکین اونخواهدداشت .
حکم شماره 366-2/2/23شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 366

تاریخ تصویب : 1323/02/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.