جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
منظورازاتحادزمان مذکوردرماده 296قانون مدنی متحدبودن تاریخ مدیونیت طرفین نیست بلکه منظوراتحادزمان تادیه دین است .
حکم شماره 131-15/1/23شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
131
تاریخ تصویب :
1323/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :