×

منظورازاتحادزمان متحد بودن تاریخ مدیونیت طرفین نیست بلکه منظوراتحاد زمان تادیه دین است

منظورازاتحادزمان متحد بودن تاریخ مدیونیت طرفین نیست بلکه منظوراتحاد زمان تادیه دین است

منظورازاتحادزمان-متحد-بودن-تاریخ-مدیونیت-طرفین-نیست-بلکه-منظوراتحاد-زمان-تادیه-دین-است

وکیل


رای دیوان عالی کشور
منظورازاتحادزمان مذکوردرماده 296قانون مدنی متحدبودن تاریخ مدیونیت طرفین نیست بلکه منظوراتحادزمان تادیه دین است .
حکم شماره 131-15/1/23شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 131

تاریخ تصویب : 1323/01/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.