×

دادگاه نمی تواند بدون ذکر دلیل خسارت طرفین رایکسان تصورکرده وبه حصول تهاترقائل گردد

دادگاه نمی تواند بدون ذکر دلیل خسارت طرفین رایکسان تصورکرده وبه حصول تهاترقائل گردد

دادگاه-نمی-تواند-بدون-ذکر-دلیل-خسارت-طرفین-رایکسان-تصورکرده-وبه-حصول-تهاترقائل-گردد

وکیل


رای دیوان عالی کشور
باملاحظه قسمت اخیرماده 714قانون مدنی دادگاه نمی تواندبدون ذکر دلیل خسارت طرفین رایکسان تصورکرده وبه حصول تهاترقائل گردد.
حکم شماره 279-18/3/30شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 279

تاریخ تصویب : 1330/03/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.