جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 23/5/1378 شماره دادنامه : 242 کلاسه پرونده : 78/190
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دادرس شعبه دوم دیوان عدالت اداری
موضوع و شکایت خواسته . نقض رای صادره از شعبه دوم در پرونده کلاسه 73/534
مقدمه : دادرس محترم شعبه دوم دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته اند :
چنانچه ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری صلاح بدانند جهت جلوگیری از تضییع مشتکی عنه تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 72 و طرح گزارش اینجانب و پرونده در هیات عمومی را دارد. در گزارش مذکور آمده است، در خصوص پرونده کلاسه 73/534 شعبه ملاحظه سوابق شاکی و اخذ توضیح از نماینده مشتکی عنه را ضروری تشخیص، و در این راستا اخطاریه ارسال و با گذشت مهلت داده شده و از سال سوابق و حضور نماینده مشتکی عنه خبری نشد و سرانجام در تاریخ 13/3/1377 رای به ورود شکایت صادر می گردد. با بررسی سوابق شاکی که پس از قطعیت رای در تاریخ 16/10/1377 ارسال شده است ملاحظه میشود که شاکی بارها از فرماندهان خود تقاضای پذیرش استعفاء و اخراج نموده است. و در این رابطه تعهد عدم درخواست به بازگشت بکار را نیز داده است. سرانجام استعفای وی از تاریخ 1/3/60 پذیرفته و کسور بازنشستگی به وی پرداخت و تسویه حساب بعمل می آید. با توجه به تاریخ استخدام 16/8/1342 و تاریخ پذیرش استعفاء 1/3/1360 و دوسال خدمت نظام وظیفه جمعاً 19 سال و 6 ماه و 14 روز سابقه خدمت وی میگردد که با این حساب تقاضای شاکی مسموع نیست و در صورت ارسال به موقع سوابق و بررسی آن قطعاً خواسته شاکی محکوم به رد بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دادنامه شماره 471 مورخ 3/3/1377 شعبه دوم دیوان بر مبنای محتویات پرونده مربوط صادر شده است . موردی برای اعمال تبصره های 1 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
242
تاریخ تصویب :
1378/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :