جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ2/5/1378 شماره دادنامه : 219 کلاسه پرونده : 77/476
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای فریدون عباسی.
موضوع و شکایت خواسته . ابطال رای شماره 1918 مورخ 8/8/1374 شورای عالی ثبت.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی رای شماره 1918 مورخ 8/8/1374 شورای عالی ثبت را برخلاف قانون اعلام و درخواست لغو آن را نموده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
همانطور که در رای شماره 310 مورخ 4/12/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است آراء شورای عالی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور از مصادیق مقررات و نظامات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین اعتراض به رای آن شورا قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست و مورد مشمول رای فوق الذکر می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
219
تاریخ تصویب :
1378/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :