جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 5/11/68 شماره دادنامه : 105 کلاسه پرونده : 65/50
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : محمد جواد لبیبی
طرف شکایت . نخست وزیری .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال قسمتی از تصویبنامه 76358 – 10/11/63
= آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی =
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: یک دستگاه آپارتمان خانه سازمانی از آموزش و پرورش مشهد طبق تصویبنامه شماره 462 - 16/1/59 و اصلاحیه مصوب
21/4/59 طبق تصویبنامه شماره 76358- 10/11/63 هیات وزیران مبلغ اجاره در حدود دویست درصد اضافه گردیده که اینجانب از امضاء قرارداد پیشنهادی امتناع نموده ولی آموزش و پرورش مبلغ مال الاجاره را طبق دستور بدون موافقت از حقوقم کسر نموده است و تقاضای ابطال تصویبنامه مذکور را دارد.
با انجام تبادل لایحه نماینده و رابطه نخست وزیری با دیوان عدالت اداری شرح نامه شماره 27778 مورخ 4/4/64 در پاسخ اعلام داشته است:
مطابق ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1364 خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون ملک و مستاجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود. مصوبات مورد اشاره تماماً به استناد ماده 2 قانون مربوط که قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی است به تصویب رسیده است که چنین اجازه ای به هیات وزیران داده است و مفاد آن با توجه به قانون مزبور تهیه و صادر شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تصویب آئین نامه شماره 76358 - 10/11/63 هیات وزیران در خصوص شرایط و طرز استفاده ماده 5 قانون فوق خانه های سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستاجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نبوده و خود دارای قانون خاصی می باشد.
علیهذا ماده 3 آئین نامه مورد شکایت و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین حداکثر مدت استفاده از خانه های سازمانی بمدت پنج سال به تاریخ شروع احتساب 5 سال از اول فروردین 1361 یعنی عطف به ماسبق نمودن آن به اتفاق آراء اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون تشخیص نگردیده و بهمین جهت حکم به رد شکایت شاکی در این خصوص صادر و اعلام می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
105
تاریخ تصویب :
1368/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :