جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 23/5/1378 شماره دادنامه : 244 کلاسه پرونده : 77/316
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سیاوش سعید فوائدی به وکالت از انجمن مهندسی توان بخشی ایران.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 8 آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : در ماده 8 آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی صدور پروانه مسئول فنی را فقط بنام پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی یا متخصص ارتوپدی قید شده است و بدین وسیله حق مسلم خواهان را از بین می برند.
در توضیح به استحضار می رساند که ساخت ارتوتز امری کاملاً فنی و تخصصی می باشد. مهندسین توان بخشی همچنان که عنوانشان پیدا است بموجب دوره هایی که در طول دوران تحصیلات دانشگاهی طی نموده اند. تخصص در ساخت ارتوز و پروتوز را یافته اند ، لیکن پزشکان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی یا ارتوپدی هیچگونه تخصصی یا حتی آشنایی در ساخت این وسائل ندارند. با عنایت بمراتب فوق نظر به اینکه وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی با اقدام خود موکلین را از حق مسلم و طبیعی خود محروم ساخته ، و ماده 8آئین نامه مذکور از لحاظ وضعیت و حق موکلین مغایر با اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد لذا ابطال این ماده از آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی تقاضا میشود .
مدیر کل دفتر امور حقوقی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 313/9/ ف مورخ 3/3/1377 اعلام داشته اند:
برحسب ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و بندهای 12 و 13 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و اصلاحات مصوب 1367 ایجاد هرگونه موسسه پزشکی نیاز به اجاره این وزارتخانه و اخذ پروانه مخصوص دارد و ضمناً برحسب ماده 2 قانون مربوط به امور پزشکی و… تصدی و اداره اینگونه موسسات با افراد دارای تخصص و صلاحیت فنی بوده که پروانه مسئولیت فنی به نام این افراد صادر می گردد.
در خصوص موضوع مطروحه نیزچون عمل ساخت اعضا مصنوعی نیازمند تخصص علمی و فنی خاص می باشد لذا در تنظیم آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی این امر لحاظ گردیده و بموجب ماده 8 آئین نامه مسئولیت فنی این مراکز صرفاً برای پزشکان متخصص طب فیزیکی ، توانبخشی و یا متخصصین ارتوپدی صادر می گردد زیرا از نظر ضوابط مربوطه این افراد دارای صلاحیت علمی لازم جهت تصدی امور فنی و مراکز ارتوپدی فنی را دارا می باشند. لذا به عنایت بمراتب فوق و نظر به اینکه آئین نامه مذکور و ماده 8 آن با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حسب وظایف و اختیارات قانونی این وزارتخانه تنظیم و تصویب گردیده در این خصوص عمل خلاف قانون صورت نگرفته و شاکی نیز دلیلی مبنی بر اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل خلاف قانونی انجام داده باشد ابراز و مدرکی ارائه نکرده و صرفاً به بیان خواسته خود اکتفا نموده است رد شکایت مطروحه مورد درخواست می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تشخیص صلاحیت علمی و تجربی مسئول فنی موسسات بهداشتی و درمانی منوط به تشخیص و تصمیم مراجع صلاحیتدار و مقررت مربوط است ، ماده 8 آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
244
تاریخ تصویب :
1378/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :