جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 12/1/1378 شماره دادنامه : 197 کلاسه پرونده : 77/481
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای فتح الله قلاوند.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بخشنامه های شماره 1702/264 و 1703/264 مورخ 25/5/77 فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران بدین مضمون که «… یا قبلاً از شناسنامه برادر متوفی خود استفاده نموده… جلوگیری بعمل خواهد آمد»
مقدمه : شاکی طی دادخوست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است ، اینجانب فتح الله قلاوند به ولایت فرزندم غفار قلاوند باستناد اصل 173 قانون اساسی و همچنین ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و دلایل تقدیمی در لایحه پیوست استدعای حذف و ابطال قسمت خواسته شده از بخشنامه های فوق الذکر بعلت خروج قوه مجریه از حدود اختیارات را دارم.
طی حکم مورخ 20/4/77 دادگاه تجدید نظر استان شناسنامه قبلی ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد واقعی برای فرزندم از طرف اداره ثبت احوال شهرستان اندیشمک صادر شد. فرزندم برای حضور در مسابقات کشوری با بخشنامه این فدراسیون مبنی بر عدم پذیرش کسانیکه که قبلاً از شناسنامه برادر متوفی خود استفاده نموده اند مواجه شده و از شرکت وی در مسابقات جلوگیری بعمل آورده اند. بخشنامه فوق الذکر برخلاف اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و تضییع حق مسلم فرزندم برای شرکت در مسابقات وزرشی شده است . شناسنامه جدید پس از طی مراحل سخت و قانونی از جمله معرفی به پزشک قانونی صادر شده است ، بنابراین ممانعت فدراسیون کشتی از فرزندم بدلیل عدم تعلق شناسنامه به وی و یا مطابقت نداشتن سن واقعی و قانونی او دلیلی واهی و فاقد وجهه قانونی می باشد. دستگاههای اجرائی همواره ملزم به رعایت احکام قضایی بوده اند. در اینجا باید گفت در مقررات فیلا که توسط تمام کشورهای عضو تصویب شده هیچکدام از موارد ذکر شده در بخشنامه فدراسیون کشتی ایران نیامده است و تنها به گواهی تحصیلی سال جاری و یا هرنوع مدرکی که سن کشتی گیر را نشان دهد بسنده نموده است. دبیر فدراسیون کشتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 645/264 مورخ 20/3/1378 اعلام نموده اند، انجام امور ورزشی در یک فدراسیون تابع مقررات و مواردی است که وسیله اداره کنندگان و دست اندرکاران آن رشته اولاً بمنظور ایجاد انگیزه در بین جوانان ، پرورش روح و جسم و در مرحله بعدی، بعد قهرمانی و پهلوانی وضع می گردد . ثانیاً با توجه به اینکه تیم های ورزشی پس از یک سلسله انجام مسابقات و طی مراحل مختلف انتخاب می گردد و جهت شرکت در تورنمنتها و یا مسابقات جهانی به منظور کسب حیثیت و اعتبار کشور شرکت داده میشوند، بایستی مقبول جامعه جهانی در این مورد جلوگیری بعمل آمده و اطباء جهانی هیچگونه مدرک یا سندی را در این زمینه مورد قبول قرار نداده و وضعیت اندام جسمانی صورت ظاهری و آزمایشهای مختلف استخوانی را مدنظر قرار می دهند مضافاً به اینکه بخشنامه های صادره که تصاویر آنها ضمیمه است در مورد وضعیت سنی داوطلبان کشتی مقرر گردیده ملاک تشخیص سن واقعی می باشد و در صورت لزوم پزشک نظریه میدهد. بنابراین تاریخ تولد مندرج در شناسنامه تصحیح شده و یا ابطال شده و یا هر سند دیگر نمی تواند وضعیت را مغلوب و طبق آن رفتار شود. مع الوصف فدراسیون جهانی فیلا هم که نحوه اجرای مقررات و رد و بدل نمودن امتیاز و اجرای فنون و مقررات داوری را دنبال می نماید چنین اجاره ای را هم در این مورد نمی دهد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به تاثیر عوامل مختلف از قبیل سن و وزن ورزشکاران در رشته کشتی و ضرورت رعایت تناسب لازم از حیث عوامل مذکور بر اساس مقررات بین المللی و داخلی مربوط و قابلیت اعتبار مقررات خاص در زمینه فوق، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
197
تاریخ تصویب :
1378/01/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :