جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 5/4/1378 شماره دادنامه : 90 کلاسه پرونده : 77/419
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیرکل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده 3 آئین نامه اجرائی ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی .
مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند ماده 3 آئین نامه مورد شکایت مغایر با مفاد قانون بنظر می رسد لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12497 مورخ 12/3/1378 اعلام داشته اند ک نظر دیوان را به رای شماره 19 مورخ 17/3/1378 هیات عمومی در خصوص حذف و ابطال عبارت «از تاریخ 1/1/1374» از متن ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم معطوف می دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به مدلول رای شماره 19 مورخ 17/3/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال و حذف عبارت از تاریخ 1/1/74 از متن ماده 3 آئین نامه اجرائی ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به منطابق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و انتقاء موضوع شکایت در این حد موردی برای امعان نظر مجدد وجود ندارد و موضوع شکایت تابع دادنامه فوق الذکر می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
90
تاریخ تصویب :
1378/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :