جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 19/4/1378 شماره دادنامه : 212 کلاسه پرونده : 77/51
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت پوشینه بافت.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 2998 مورخ
29/2/1372 ریاست جمهوری .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بمجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری و سایر آراء قطعی و نهایی مستنداً به بند 4 و 5 و 6 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مطالبه یک درصد عوارض شهرداری از تولیدات کارخانجات مستقر در شهر صنعتی البرز مخالف قانون است. معذالک شهرداری الوند بی اعتنا قانون همچنان یک درصد عوارض شهرداری را مطالبه می نماید. علیهذا با توجه به مبانی احکام نهایی صادره بخصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد تصویبنامه مورد شکایت را ابطال فرمائید.
مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 4002/35095 مورخ 27/8/1377 اعلام داشته اند، مطابق بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 مسئولیت وضع عوارض جدید و نیز افزایش عوارض موجود برای شهرداریها به ریاست جمهوری محول شد. بر این اساس عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی با پیشنهاد شماره 34/3/1/13185 مورخ 19/6/1370 وزارت کشور مورد موافقت رئیس جمهور محترم وقت قرار گرفت. متعاقباً با توجه به اختلاف نظرهایی که بین شهرکهای صنعتی و شهرداریها بود ریاست جمهور طی مرقومه شماره 11/61640 مورخ 2/4/1375 مقرر داشته عوارض بر تولید یاد شده اگر واحد تولیدی داخل شهرک باشد نیم درصد به شهرک پرداخت شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون وظیفه و مسئولیت وضع عوارض جدید و تغییرات آن بموجب بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 بر عهده رئیس جمهور محول گردیده و مصوبه مورد اعتراض براساس اختیار حاصل از اذن تدوین و تصویب شده است ، مغایر قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب مقررات دولتی نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
212
تاریخ تصویب :
1378/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :