×

اگربنائی باصاحب زمینی قراردادی منعقدسازدکه عمارتی درآنجابسازد این قرارداد مشمول ثبت اجباری اسنادنیست

اگربنائی باصاحب زمینی قراردادی منعقدسازدکه عمارتی درآنجابسازد این قرارداد مشمول ثبت اجباری اسنادنیست

اگربنائی-باصاحب-زمینی-قراردادی-منعقدسازدکه-عمارتی-درآنجابسازد-این-قرارداد-مشمول-ثبت-اجباری-اسنادنیست

وکیل


رای دیوان عالی کشور
اگربنائی باصاحب زمینی قراردادی منعقدسازدکه عمارتی درآنجا بسازدوقسمتی ازعایدات به اوداده شودسندمزبورداخل درمواردمذکوردر ماده 46قانون ثبت اسنادنیست تاماده 48آن قانون شامل آن باشد.
حکم شماره 1247-28/7/26شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1247

تاریخ تصویب : 1326/07/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.