جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ13/8/74 شماره دادنامه : 139 کلاسه پرونده : 73/15
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : حسن فابریکی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 61/10196 -
7/11/70 معاون حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری.
مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند: در بخشنامه شماره 61/10196 - 7/11/70 صادره از سوی وزارت راه و ترابری داشتن ده کامیون ملکی خواسته شده و همچنین مدیر شرکت حمل و نقل باید دارای مدرک لیسانس باشد. این شرایط موجب سرگردانی هزاران انسان شده و مانع امرار معاش خانواده کسانی را که به کار حمل و نقل اشتغال دارند می گردد، تقاضای ابطال این بخشنامه را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4270/23 مورخ 20/12/73 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 30/75/9003 - 26/11/73 سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور نموده است در این نامه آمده است وزارت راه و ترابری براساس قوانین و مقررات جاری از اختیار قانونی لازم جهت نظارت بر امور ترابری کشور و سیاست گزاری های مربوط به آن بهره مند از اختیارات قانونی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برخوردار می باشد و قوانین مقررات حمل و نقل کشور نیز براساس چارچوب مشخص و معین قانونی تدوین گردیده و اجرا می گردد ناگفته پیداست که داشتن وسیله نقلیه ملکی در واقع اساسی ترین لازمه فعالیت متصدیان حمل و نقل در تمام کشورها می باشد. در خصوص مدارک تحصیلی مدیران عامل شرکتهای حمل و نقل با عنایت به درجه بندی فوق الاشاره شهرهای محل فعالیت شرکتهای حمل و نقل در شهرهای درجه یک دارا بودن دیپلم با تجریه کاری و در شهرهای درجه 5 داشتن گواهی پایان دوره ابتدایی کفایت می کند و منحصراً داشتن مدرک لیسانس قید نگردیده است. علی هذا دایر از شده از سوی شاکی موجه نبوده و فاقد وجاهت قانونی کاملاً بی اساس می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شکایت مطروحه متضمن شرایط مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
------------------------------------
شماره 61/10196 - 7/11/70

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و ترابری
اداره کل راه و ترابری
سلام علیکم
ضوابط عمومی مربوط به تاسیس شرکتهای حمل و نقل جاده ای کالا که براساس ماده 6 آئین نامه تاسیس و بهره برداری از موسسات ترابری جاده ای داخلی و مقررات ایمنی رفت و آمد وسایل ترابری در راههای کشور (مصوب 1357) در 15 ماده و 5 تبصره تهیه گردیده است به پیوست ارسال میگردد. کلیه ادارات کل راه و ترابری موظفند برابر مفاد آئین نامه تاسیس موسسات ترابری داخلی و این مجموعه ضوابط درخواست کلیه متقاضیان تاسیس در حوزه استحفاظی خود را بررسی و در صورت تطبیق شرایط نسبت به صدور مجوز شرکت مجوز فعالیت اقدام نمایند. ضمناً پرونده متقاضیانی که طبق بخشنامه شماره 63/1461 مورخ
3/6/70 توسط برخی ادارات کل به این معاونت ارسال گردیده عیناً عودت داده میشود تا براساس ضوابط پیوست بررسی گردد و در صورتی که کلیه شرایط را دارا بودند و تعهد تامین کامیون ملکی را برای یکسال بدهند صدور مجوز فعالیت از تاریخ تامین دیگر امکانات برای آنها بلامانع است.
لازم است این مجموعه ضوابط و آئین نامه تاسیس جهت اطلاع عموم در تابلو اعلانات ادارات کل نصب گردد.
و من ا… التوفیق
محمد سعید نژاد
معاون حمل و نقل جاده ای
رونوشت به :
- مقام عالی وزارت جهت استحضار
- مقام محترم امور مجلس و حقوقی جهت استحضار
- ریاست محترم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری جهت استحضار.
- اداره کل ترافیک و حمل و نقل داخلی جهت اقدام لازم
- اداره کل امور مسافربری جهت اطلاع
- دفتر تدوین و مقررات و استانداردها جهت اطلاع
- واحد آموزش جهت اطلاع
- اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت اطلاع

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
139
تاریخ تصویب :
1374/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :