جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ9/8/71 شماره دادنامه : 162 کلاسه پرونده : 70/115
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت سفرمن
طرف شکایت : 1 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 2 . وزارت راه و ترابری 3 . سازمان هواپیمایی کشوری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه تاسیس و نظارت بر دفاتر مسافرتی و جهانگردی مصوب 27/12/68 هیات وزیران.
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، 1 - از منطوق و سیاق قانون هواپیمایی کشوری و آئین نامه مربوطه استنباط می شود که وظیفه حمل و نقل هوایی بعهده هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری می باشد و آئین نامه های موضوع ماده 22 قانون هواپیمایی کشوری در سال 28 مورد تصویب واقع و اجازه صدور پروانه تاسیس آژانس مسافرتی بسازمان مزبور تفویض گردید.
2 - با توجه به قانون و آئین نامه وزارت ارشاد اسلامی بنظر میرسد آژانسهای مسافرتی که در مواد 2 و 21 و 22 و سایر مواد آئین نامه حمل و نقل هوایی اشاره گردید با دفاتر خدمات مسافرتی که در ماد 2 بند 18 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد اسلامی قید شده متفاوتند با توجه به مراتب ابطال آئین نامه مورد شکایت را تقاضا می نماید.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1861-83 - 26/8/70 اعلام داشته اند شرکت سفرمن قبلاً بموجب دادخواست دیگری ابطال آئین نامه تاسیس و نظارت بر دفاتر مسافرتی و جهانگردی مصوب 27/12/68 را درخواست نموده که پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 249 - 248 - 21/12/69 در پرونده کلاسه 62/172 - 65/2 حکم ابطال آن قسمت از مواد آئین نامه مذکور که مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده صادر و اعلام گردیده و این رای لازم الاتباع و غیر قابل اعتراض می باشد و رسیدگی بموضوع بدلیل اینکه اعتبار امر مختومه را دارد فاقد وجاهت قانونی است.
سرپرست دفتر حقوقی و امور بین المللی هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری نیز در پاسخ بشکایت شرکت شاکی طی نامه شماره 65/3/104 - 19/9/70 اعلام داشته اند شکایت مطروحه بسازمان هواپیمایی کشوری توجهی نداشته و اقدامی خلاف مقررات از طرف سازمان صورت نگرفته است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 27/1014/م - 22/6/71 اعلام داشته اند وزارت راه و ترابری برحسب وظیفه مجری آئین نامه مصوب هیات وزیران است لذا دعویی متوجه وزارت راه و ترابری نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون قبلاً بشرح دادنامه شماره 249 - 248 - 21/12/69 در خصوص مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است لذا موضوع قابل طرح و بررسی مجدد تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
162
تاریخ تصویب :
1371/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :