×

مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد منصرف ازموردی است که بر اثر اعتراف ضمنی طرف واعتراف صریح وکیل اوصدور صلحنامه ازمشارالیه دردادگاه ثابت گردد

مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد منصرف ازموردی است که بر اثر اعتراف ضمنی طرف واعتراف صریح وکیل اوصدور صلحنامه ازمشارالیه دردادگاه ثابت گردد

مواد-47-و-48-قانون-ثبت-اسناد-منصرف-ازموردی-است-که-بر-اثر-اعتراف-ضمنی-طرف-واعتراف-صریح-وکیل-اوصدور-صلحنامه-ازمشارالیه-دردادگاه-ثابت-گردد
رای دیوان عالی کشور
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد منصرف از موردی است که براثراعتراف ضمنی طرف واعتراف صریح وکیل اوصدور صلحنامه ازمشارالیه دردادگاه ثابت گردد.
حکم شماره 1088-26/6/26شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1088

تاریخ تصویب : 1326/06/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.