جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ18/9/74 شماره دادنامه : 169 کلاسه پرونده : 74/106
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی فردحاجیان.
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است در خصوص دو پرونده مشابه یکی مربوط به اینجانب علی فردحاجیان با کلاسه پرونده : 73/514 شعبه ششم و دیگری احمد فردحاجیان برادرم 73/386 شعبه شانزدهم آراء متناقض صادر شده است. لذا درخواست صدور رای وحدت رویه را دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه نسبت به اعلام تعارض آراء شعب 6 و 16 دیوان قبلاً در پرونده کلاسه 74/99 هیات عمومی رسیدگی و منجر به صدور رای شماره 166 -– 11/9/74 شده است لذا موضوع قابل طرح مجدد در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
169
تاریخ تصویب :
1374/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :