جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 30/4/71 شماره دادنامه : 62 - 61 کلاسه پرونده : 70/75 ، 71/68.
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان محمد سخن خوش و ابراهیم خالدیان .
طرف شکایت . بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی ایران .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 11028 - 11/4/67
مقدمه : شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی ایران طی بخشنامه 11028 - 11/4/67 در سراسر کشور نقل و انتقالات تراکتور استانی را به استان دیگر ممنوع اعلام نموده است که با اینکار موجب بلا تکلیفی هزاران کشاورز و زخمت کش در سراسر ایران که قبل از بخشنامه و بصورت قولنامه از استانهای غیر محل سکونت اقدام به خرید تراکتور نموده اند کرده است و فروشنده یک جانبه و برای مقاصد متصوره خود قانوناً حق ندارد شرایطی را به خریداران تحمیل نماید. با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه را دارد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی ، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1326-
7/12/71 اعلام داشته اند:
1 . نظر به وظایف بنگاه توسعه نسبت به واگذاری تراکتور و دیگر ادوات کشاورزی و توزیع و سهمیه بندی مناسب و ارائه خدمات فنی بعد از فروش و میزان سهمیه لوازم یدکی و دیگر خدمات فنی هر استان براساس تراکتور موجود در آن استان تعیین می گردد که در صورت انتقال تراکتور از استانی به استان دیگر تراکم لوازم یدکی و خدمات فنی در یک استان و متعاقباً کمبود آن در استان دیگر را به دنبال خواهد داشت .
2 . با توجه به اینکه توزیع تراکتور در خدمات فنی بعد از فروش در انحصار بنگاه توسعه بوده و از طریق نمایندگیهای بنگاه و عاملین بنگاه وعاملین فروش در سطح هر استان بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می گردد ضروری است نقل و انتقال تراکتور تحت ضوابطی از جمله ممنوعیت فروش ظرف مدت معین و بکار بردن وسیله مذکور در جهت کاشت و برداشت زراعت سبز هر استان باشد که که موجبات سودجوئی افراد سوء جو و انتقالات بی رویه و متعدد و نهایتاً افزایش قیمت تراکتور می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه برخورداری از وسائل و امکانات دولتی منوط به رعایت ضوابط و شرایط مقرر در هرمورد می باشد و محدودیت نقل و انتقال تراکتور و کمباین موضوع بخشنامه شماره 11028 -مورخ 11/4/67 بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی که مبتنی بر مصالح و مقتضیات امر کشاورزی در هر استان بوده است مغایرتی با مقتضای ذات عقد و منافاتی با حقوق مالکانه در اموال مورد بحث ندارد. بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
--------------------------------
شماره : 11028 - 11/4/67
بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه نمایندگیها
به : بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی استان اصفهان
از : بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی
موضوع : نقل و انتقال
بازگشت بنامه شماره 9307 /12 - 11/11/1366 در ارتباط با نقل و انتقال تراکتور و کمباین بعد از گذشت پنج سال از تاریخ تحویل موضوع در جلسه مورخ 9/3/1367 کمیته توزیع و واردات مطرح و مقرر گردیده است نقل و انتقال بعد از سپری شدن مدت پنج سال فقط در داخل استان مجاز باشد مشروط بر اینکه ماشین آلات از استان خارج نگردد و ارائه خدمات بعد از فروش و تامین لوازم یدکی فقط در استانی که دفترچه صادر گردیده قابل تامین است.
در خاتمه باطلاع می رساند کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره قبلی در این مورد لغو و کان لم یکن تلقی می گردد.
محسن قمصری اصفهان
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
و سرپرست کمیته توزیع و واردات

رونوشت :
- وزارت کشاورزی - دفتر امور مجلس
- بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی استان جهت اقدام لازم
- ستاد واگذاری زمین
- جهاد سازندگی - کمیته کشاورزی
- مرکز تهیه و توزیع ماشین آلات و قطعات یدکی
- وزارت صنایع سنگین - اداره کل بازرگانی داخلی
- سازمان مرکزی تعاون روستایی
- امور فنی
کمیته توزیع و واردات
- امور بازرگانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
62
تاریخ تصویب :
1371/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :