جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ14/9/71 شماره دادنامه : 192 کلاسه پرونده : 71/104
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای یوسف مسلمی پور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره 946/ت 13ه- 29/1/71 هیات وزیران.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند طبق مواد 3و4 و 5 تصویبنامه 946/ت/13ه- 29/1/71 هیات وزیران پست ذیحساب منتخب وزارت دارایی را که بموجب قانون دیوان محاسبات ایجاد شده است حذف و بموجب آن مسئول امور مالی با حکم دستگاه مربوطه منصوب نمودند که خلاف قانون است و تصویبنامه نمی تواند موجب ابطال قانون گردد. بنابراین تقاضای ابطال ماده 3 و 4 و5 تصویبنامه فوق الذکر را دارم.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33840 - 4/8/71 اعلام داشته اند نظر به اینکه بموجب تبصره 4 ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 مقرر گردیده مقررات اداری مالی تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی با توجه به مقرراتی که در وزارت جهاد سازندگی اعمال می شود تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و نظر به اینکه طبق ماده 85 قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/67 شمول قوانین از جمله قانون محاسبات عمومی به جهاد مستلزم ذکر نام است و در ماده 10 آن نیز بجای ذیحساب سئوال امور مالی تعیین شده لذا مقررات اداری مالی تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی که بحکم تبصره 4 ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی با توجه به مقررات جهاد سازندگی از جمله 10 و 85 قانون مقررات مالی و اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 تصویب شده بلا ایراد خواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه مورد شکایت هیچگونه مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بنابراین شکوائیه مطروحه وارد نبوده و رد می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
192
تاریخ تصویب :
1371/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :