جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ13/9/72 شماره دادنامه : 165 کلاسه پرونده : 72/88
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سید آرش شهریاری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه هایی که مانع از تحصیل شده اند.
مقدمه : شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته اند که بخشنامه هایی مانع از تحصیل وی شده که به مشخصات آن بخشنامه ها دسترسی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی مشخص از حیث مخالفت با قانون و یا خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه به کیفیت مذکور در قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست، لذا قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
165
تاریخ تصویب :
1372/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :