جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 13/9/72 شماره دادنامه : 160 کلاسه پرونده : 70/143
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده 6 آئین نامه ثبت موسسات غیر تجاری مصوب سال 1311 .
مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند: نظر به اینکه موضوع تبصره ماده 6 آئین نامه ثبت و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1311 متعارض با قوانین موضوعه بوده و موجب تضییع حقوق افراد گردیده و همچنین برخلاف نصوص شرعی می باشد، خواهشمند است ضمن رسیدگی به موضوع نسبت به نسخ قانونی آن اقدام لازم معمول نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون مفاد تبصره ماده 6 آئین نامه ثبت موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1311 و همچنین مشخصات دقیق و صحیح آئین نامه مذکور ارائه نشده و قوانینی که تبصره مزبور با آنها مغایرت داشته باشد تبیین و تعیین نگردیده است، لذا اعتراض بنحو مطروحه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
160
تاریخ تصویب :
1372/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :