جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ14/4/72 شماره دادنامه : 58 کلاسه پرونده : 71/227
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عباس شیرین بیان بوکالت از بنیاد علوی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از تصویبنامه هیات وزیران بشماره 7816 - 26/4/58 در رابطه باسازمان بهزیستی و آموزش کودکان و نوجوانان.
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: هیات محترم وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران برابر مصوبه شماره 7816 - 26/4/58 سازمان بهزیستی و آموزش کودکان و نوجوانان را با تمامی اموال و داراییها و دیوان و مطالبات و غیره به وزارت بهداری و بهزیستی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) منتقل و مالکیت آن را از بنیاد علوی منتزع نموده است. از آنجاییکه طبق فرمان حضرت امام خمینی اموال مذکور از امور مذکور مربوط به دولت خروج موضوعی دارد و موضوع حکم تحت امر ولایت فقیه می باشد و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان برابر نظریه شماره 1035 - 13/7/67 اعلام داشته اند دولت و مجلس حق وضع قانون و تعیین تکلیف برای بنیاد را ندارند و وضع هرگونه مقرراتی می بایستی با اذن مقام معظم رهبری باشد و با امعان نظر به اینکه مصوب هیات محترم وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بشماره 7816 -26/4/58 خارج از حدود اختیارات قانونی وضع و تصویب گردیده است ، لذا باستناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور در آن قسمت که مربوط به تعیین تکلیف نسبت به سازمان بهزیستی و آموزش کودکان و نوجوانان می گردد.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3679 - 25/3/72 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 585/5/د - 2/3/72 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است در نامه اخیر آمده است تصویبنامه شماره 2564/7 مورخ 1/5/58 هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بموجب لایحه قانونی واگذاری اختیارات و وظایف و اداره واحدهایی که تاکنون از طریق شورای انقلاب اسلامی ایران به وزارتخانه ها و یا موسسات وابسته به دولت منتقل یا واگذار شده یا می شوند مصوب 15/8/58 شورای انقلاب مورد تایید و تنفیذ شورای مذکور واقع شده و جنبه قانونی پیدا کرده است، علیهذا بنظر میرسد موضوع قابل رسیدگی و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده واحده لایحه قانونی واگذاری اختیارات و وظایف و اداره واحدهایی که تاکنون از طریق شورای انقلاب اسلامی به وزارتخانه و یا موسسات وابسته به دولت منتقل یا واگذار شده یا میشوند مصوب 15/7/58 شورای انقلاب اسلامی تصمیمات و اقدامات هیات دولت در خصوص واگذاری واحدهای اجرائی به وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت مورد تایید و تنفیذ مقنن قرار گرفته است بنابراین مصوبه شماره 7816 مورخ 26/4/58 هیات دولت مبنی بر انتقال سازمان بهزیستی و آموزش کودکان و نوجوانان به وزارت بهداری و بهزیستی سابق اعتبار قانونی یافته است و بدین جهت اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر قضایی در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
58
تاریخ تصویب :
1372/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :