جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ4/2/72 شماره دادنامه : 17 کلاسه پرونده : 71/195
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد علی زجاجی
طرف شکایت . سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال اساسنامه نمونه.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند پاره ای از مواد اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تهران مغایر با قانون اصلاحی قانونی تجارت می باشد لذا تقاضای ابطال آن دسته از مواد مغایر با قانون را دارد.
سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ بشکایت شاکی طی نامه شماره 8 - 7/1/72 اعلام داشته اند، ادعای شاکی در خصوص عدم تطبیق اساسنامه با قانون بیمورد است زیرا اداره ثبت شرکتها هیچگونه ایرادی نسبت به آن نگرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آئین نامه و مصوبات دولتی از حیث مخالفت با قانون شرع یا خروج از صلاحیت قوه مجریه قابل بررسی در هیات عمومی دیوان می باشد و در مانحن فیه صرفاً اعلام شده است پاره ای از مواد اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تهران مغایر با قانون اصلاحی قانون تجارت می باشد (بدون اینکه بمواد مورد نظر از قانون مذکور نیز اشاره ای شده باشد) بنابه مراتب شکوائیه مطروحه قابل بررسی در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17
تاریخ تصویب :
1372/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :