جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 4/2/72 شماره دادنامه : 14 کلاسه پرونده : 71/119
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد فخرائی
طرف شکایت . شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از شرایط و ضوابط واگذاری نفتکش
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن که بدواً در شعبه هفتم مطرح بوده اعلام داشته اند قرار دادن ضابطه سنی جهت متقاضیان نفتکش صحیح نمی باشد و تقاضای ابطال آنرا دارم. امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 138603 /41 - 23/12/71 اعلام داشته اند از جمله شرایط واگذاری نفتکش داشتن حداقل 30 سال و حداکثر 50 سال است آقای فخرائی بلحاظ کهولت سن قادر به کار با نفتکش نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون از مصوبه مورد شکایت بعنوان مخالف قانون شکایت نشده موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
14
تاریخ تصویب :
1372/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :