جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 8931/ت 84 ه- 2/3/1371

وزارت جهاد سازندگی - وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/2/1371 بنا به پیشنهاد شماره
11044/10/ و مورخ 4/9/1370 وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده 6 وزارت جهاد سازندگی" href="/tags/66017/قانون-تشکیل-وزارت-جهاد-سازندگی/" class="link">قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 1362 و با عنایت به بند 2 ماده 5 قانون مزبور تصویب نمود:
تبصره زیر به ماده 2 آئین نامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد سازندگی (موضوع تصویبنامه شماره
62914 مورخ 22/9/1365 ) اضافه می گردد:
تبصره - وزارت خانه های جهاد سازندگی و راه و ترابری در مورد راههایی که طبق این آئین نامه مسئولیت احداث و نگهداری آنها را بر عهده دارند، حسب مورد مسئولیت موضوع ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 و تبصره 1 آن و همچنین ماده 14 قانون مزبور را بر عهده دارند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13757
تاریخ تصویب :
1371/02/06
تاریخ ابلاغ :
1371/04/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :