جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


مصوب یکصدو سی وچهارمین جلسه مورخ 24 / 9 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
با توجه به گزارش ریاست محترم هیات نظارت و بازرسی شورایعالی در مورد اختلاف مسئولان گزینش وزارت آموزش و پرورش با گزینش وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر سر گزینش داوطلبان دانشگاه تربیت معلم ،نظر شورایعالی بر این قرار گرفت که گزینش انجام شده معتبر است ولی پرونده های دانشجویان مذکور می تواند مجددا مورد بررسی قرار گیرد وپس از آن هر پرونده ای که خلاف ضوابط کمیته انضباطی بود به حال تعلیق درآید یا دانشجویان مزبور به دانشگاههای دیگر انتقال داده شوند.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :