جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


مصوب یکصدو سی و پنجمین جلسه مورخ 1 / 10 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجرا ء کننده : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
بنا به پیشنهاد وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با انتصاب آقای دکتر حسنعلی شهریاری بعنوان رئیس دانشگاه زاهدان و آقای دکتر سلیمانی اصل بعنوان رئیس دانشگاه همدان و آقای دکتر عبدالرسول طالعی بعنوان رئیس دانشگاه شیراز موافقت بعمل آمد
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :