جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


مصوب یکصدو سی و پنجمین جلسه مورخ 1 / 10 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی )
خانم منصوره طیب زادهنوری بعنوان نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان انتخاب گردیدند.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :