جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


مصوب یکصدو چهلمین جلسه مورخ 27 / 11 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگتاه اجراء کننده :دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی )
بنا به تقاضای آقای دکتر رضا داوری با استعفای ایشان از عضویت در هیات رسیدگی به شکایات معترضین گزینش دانشجو ( موضوع مصوبه شماره 4510 /دش مورخ 24 / 11 / 1366 ) موافقت میشود ولی مقرر می گردد که از ایشان خواسته شود ، بخصوص در موارد ضروری عملا با آقایان مهندس رحمتی و دکتر آئینه وند سایر اعضاءهیات مذکور همکاری نمایند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :