جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


مصوب یکصدو چهل و یکمین جلسه مورخ 4 / 12 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراءکننده : دبیر خانه شورایعالی انقلاب فرهنگی )
آقای دکتر ظهور بعنوان رئیس دفتر جذب نخبگان انتخاب شد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :