جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


مصوبه یکصدو چهل و یکمین جلسه مورخ 4 / 12 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراءکننده : نخست وزیری )
سازمان امور استخدامی و اداری کشور بشرطی میتواند دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولت دائر کند که آئین نامه های آنرا با هماهنگر ی و توافق وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه کند علاوه بر ا ین، گزینش دانشجو ،امتحانات ـ تشخیص صلاحیت استاد تدوین برنامه های آموزشی نیز جزو اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی است واین وزارتخانه موظف است برای حفظ کیفیت آموزش این موسسه نظارت مستمرد دقیق داشته باشد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :