جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


مصوب یکصدو سی ونهمین جلسه مورخ 13 / 11 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجرا ء کننده :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی )
بنا به پیشنهاد وزیر محترم بهداشت و درمان آقای دکتر حمید رضا صادقی پور رودسری بریاست دانشگاه علوم پزشکی زنجان و آقای دکتر معصومعلی معصومی بریاست دانشگاه علوم پزشکی باختران انتخاب شدند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :