جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


مصوب یکصدو چهل وهفتمین جلسه مورخ 6 / 2 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت آموزش و پرورش )
بنا به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش دائر به تقاضای معافیت از کنکور و ورود به دانشگاه دانش آموزان ممتازی که برای شرکت در امتحان بین المللی ریاضی عازم خارج از کشورند، مقرر گردیدکه این دانش آموزان فقط در رشته ریاضی بدون کنکور وارد دانشگاه دلخواه خود شوندو اگر داوطلب در رشته های دیگر بودند در کنکور جداگانه شرکت نمایند.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/02/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :