جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


مصوب یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 14 / 4 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )
حسب پیشنهاد اولین (کنگره بین المللی پزشکی گازهای شیمیائی جنگی در ایران ) که در خرداد ماه 67 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید، مبنی بر ضرورت ایجاد مرکزی تحقیقاتی با جامعیت کافی در ابعاد مختلف شیمی پزشکی و درمانی که در بر گیرنده امکانات کلیه دانشگاهها ی کشور بوده و تمامی نیروهای دانشگاهی متعهد را در زمینه های تحقیق جنبه های مختلف سلاحهای شیمیائی به خود جلب نماید ،شورایعالی علی الاصول با این پیشنهاد موافقت نمود و در تکمیل آن اعلام گردید که بهتر است وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک موسسه جامع تحقیقاتی برای جمع آوری کلیه امکانات و تجربیات علمی مفید و نادر و ارزشمندی که پزشکان و جراحان ومتخصصان بهداشت در طول جنگ تحمیلی کسب کرده اند تاسیس نماید و درضمن از این اطلاعات و تجربیات بصورتی منظم و علمی استفاده کنند و درباره موارد پزشکی ( اعم از حوادثی که ناشی از گازهای شیمیائی و سلاحهای مخرب دیگر بوده است ) تحقیق نمایند و حاصل این تحقیقات را نیز در نشریه پزشکی خاصی به فارسی و زبانهای دیگر منتشر کنند و بطور کلی به روشی عمل نمایند که کشور جمهوری اسلامی ایران کماهوحقه در مجامع علمی جهان بعنوان یک مرجع علمی درباره مسائل پزشکی جدید جنگ و به خصوص جنگهای شیمیائی در آید ،بدین منظور مقرر می گردد که وزارتخانه های مذکور درباره اجرای این طرح مطالعه نمایند و نتیجه را به اطلاع شورایعالی انقلاب فرهنگی برسانند .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :