جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


مصوب یکصد و پنجاه ودومین جلسه مورخ 24 / 3 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کنند ه : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
بنا به پیشنهاد وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با انتخاب آقای دکتر محمد رضا منصوری بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران موافقت بعمل آمد .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :