جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


مصوب یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 17 / 3 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
دستگاه اجراءکننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
مقرر گردید در مورد کسانی که قبلا ( در کنکور گذشته ) در گزینش مردود شده اند با ضوابط جدید گزینش دانشجو ( موضوع ابلاغ شماره 1110 / دش مورخ 31 / 3 / 67 ) حکم کنند و تکلیف همه آنها را قبل از ثبت نام سال تحصیلی آینده ( شهریور 67 ) معلوم نمایند .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :