جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


مصوب یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 14 / 4 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
در پاسخ استفسار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی براینکه ( با توجه به وضوابط جدید گزینش ، تکلیف دانشجویان گروه پزشکی که در سالهای قبل مردود شده اند چیست )، شورایعالی تصویب نمود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود پرونده دانشجویان مزبور را با رعایت ضوابط جدید گزینش ( موضوع ابلاغ شماره 1110 / د ش مورخ 31 / 3 / 67 بررسی کند و تکلیف همه آنها را تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید ( مهر ماه 67 ) معلوم نماید.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :