جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


مصوب یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 14 / 4 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
با توجه به پیشنهاد شماره 3781 مورخ 12 / 4 / 67 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دائر بر ا ینکه، ( بنا به اظهار مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای طرح شش ماهه اعزام دانشجویان پزشکی در حین تحصیل به جبهه ها ( مصوب شورایعالی پشتیبانی جنگ ) دیگر نیازی به اجرای طرح 45 روزه خدمت انترنهای رشته های پزشکی در جبهه های جنگ تحمیلی ( موضوع مصوبه شماره 3992 / دش مورخ 17 / 9 / 65 شورایعالی ) نیست ) و تقاضای لغو مصوبه مذکور ،شورایعالی موافقت نمود ( کسانی که طرح شش ماهه را انجام می دهند از انجام طرح 45 روزه معاف باشند و در مورد کسانی که قبلا طرح 45 روزه را انجام طرح 45 روزه را انجام داده اند ،طرح شش ماهه مصوب شورایعالی پشتیبانی جنگ با کسر این مدت بمورد اجراء گذاشته شود ( یعنی فقط 5 / 4 ماه به جبهه ها اعزام شوند ) ).
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :