جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


مصوب یکصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ 21 / 4 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
طبق پیشنهاد آقای دکتر فرهادی وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی مقرر گردید هیات گزینش دانشجو مرکب از پنج تن به شرح زیر باشد:
1- عضو ونماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی ( آقای مهندس محمد رحمتی بدین منظور انتخاب شدند ).
2 - رئیس سازمان سنجش .
3 - دبیر کمیته مرکزی انضباطی .
4 و 5 - دو تن از اعضای سابق هیات گزینش دانشجو ( آقایان علاء الدین ختائی و سید رضا میرائی آشتیانی برای این منظور انتخاب شدند) .
تذکر :به منظور جلوگیری از تکرار مشکلاتی که هیات گزینش و گزینش شوندگان در گذشته با آنها مواجه شده اند شورا تاکید دارد که اعضاء سابق هیات ارتباط خود را با محققان سابق به کلی قطع کنند وضوابط جدیدی را که شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است بدون سوابق ذهنی و با شیوه ای جدید اجراء کنند.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :