جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


مصوب هفتاد و دومین جلسه مورخ 25 / 12 / 66 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی بموجب اختیارات تفویضی بریاست شورایعالی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
درخصوص استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس تصویب گردید که فارغ التحصیلان مذکور با مرتبه مربی پایه ( 3) استخدام شوند .
ضمنا توصیه میشود ، در جلسه هیات سه نفره جانشین هیاتهای امناء وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی نحوه استخدام فارغ التحصیلان دوره های دکتری رشته های گروه پزشکی دانشگاهها نیز هماهنگ با این مصوبه مورد تجدید نظر واقع شود . ا طرف رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :