جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


مصوب هشتاد و ششمین جلسه مورخ 4 / 5 / 67 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی ،بموجب اختیارات تفویضی به ریاست شورایعالی
( دستگاه اجراءکننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی )
ضوابط جدید در گزینش دوره های کارشناسی ارشد، دکتری و دوره های دستیاری تخصصی رشته های گروه پزشکی بشرح زیر تصویب و جایگزین ضوابط قبلی ( اعم از اولویتها یا شرایط گزینش ) در هر یک از دوره های یاد شده میگردد.
1 ـ اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان آسمانی دیگر .
2 ـ عدم احراز ملتزم نبودن نسبت به احکام عملی اسلام ( انجام واجبات و پرهیز از محرمات ) .
تبصره 1 ـ ملاک وضع کنونی داوطلبان در هنگام استخدام است .
تبصره 2 ـ اقلیتهای دینی ( ادیان رسمی ) مندرج در قانون اساسی از اینماده مستثنی هستند ، به شرط آنکه متجاهر به نقص احکام اسلامی نباشند .
3 ـ عدم احراز عناد ( نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران .
تبصره ـ در صورتی که داوطلب سابقه عناد بانظام جمهوری اسلامی داشته باشد ، تغییر نظر او باید احراز شود.
4 ـ نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فرامانسونری واعقاب آن .
5 ـ عدم احراز فساد اخلاقی .
6 ـ عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا در زمان اشتغال ( در صورتیکه قبلا به حرفه ای اشتغال داشته باشد).

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :