جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


مصوب یکصد و شصتمین جلسه مورخ 8 / 6 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراِء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
بنا به پیشنهاد وزیر محترم آموزش و پرورش و پیرو مصوبه ( پذیرش دانش آموزان ممتاز شرکت کننده در مسابقات بین المللی ریاضی در رشته ریاضی دانشگاهها بدون شرکت در کنکور ) ( مصوبه شماره 524 / د ش مورخ 22 / 2 / 67 ) تصویب گردید که این دانش آموزان امسال و سالهای بعد از شرکت در کنکور گروه ریاضی و فنی بمنظور پذیرش دررشته ریاضی و فنی دانشگاهها معاف باشند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :