جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


مصوب یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ 22 / 6 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
بنا به پیشنهاد وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی با انتخاب آقایان مهندس حسین کاکوئی و غلامرضا انصاری جهت عضویت در هیات مرکزی گزینش دانشجو موافقت بعمل آمد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :